Photobook mở phẳng 20×20 cm
Giá từ 550k

 

   • Bìa cứng
   • Số trang: 20,30,40
   • Trang mở phẳng
Photobook mở phẳng 25×25 cm
Giá từ 550k

 

   • Bìa cứng
   • Số trang: 20,30,40
   • Trang mở phẳng
Photobook mở phẳng 30×30 cm
Giá từ 550k

 

   • Bìa cứng
   • Số trang: 20,30,40
   • Trang mở phẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sắp Ra Mắt

Nizi có một số sản phẩm mới thú vị trên lộ trình phát hành vào năm 2020.

Chúng tôi sẽ ra mắt nhiều sản phẩm hơn kết hợp cùng công nghệ AI của chúng tôi và đề xuất các sản phẩm có thể tùy chỉnh độc đáo với các hình ảnh được lựa chọn.

Contact Me on Zalo